Dit is een speciale lithografische techniek waarbij we effectief met reliëf werken. Slechts weinigen passen deze mysterieuze techniek nog toe. Daar proberen we verandering in te brengen. We zullen zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ lithogravuretechniek uitproberen. Wordt vervolgd!

Rudy moet hier nog even over denken... (© R. Joossen)

Rudy moet hier nog even over denken… (© R. Joossen)

Work in progress! Alle onderdelen van deze website worden gedurende het tweejarig traject continu aangepast op basis van de opgedane ervaringen.

Bekijk ook