Hoort deze bijzondere alternatieve lithografische techniek eigenlijk wel bij de lithografie? In plaats van met stenen werkt de steendrukker immers met polyesterplaten of -papier! De achterliggende principes zijn echter wel gelijk aan die van de traditionele steendruk…

Work in progress! Alle onderdelen van deze website worden gedurende het tweejarig traject continu aangepast op basis van de opgedane ervaringen.

Bekijk ook